از خدا جز خدا را نباید خواست. عرفان نظر آهاری

/ 4 نظر / 15 بازدید
بارساپولیس

سلام دوست من لینک شدی منو باهمین اسم بلینک هر روز به روز ام

بارساپولیس

سلام دوست من لینک شدی منو باهمین اسم بلینک هر روز به روز ام

روژین

وب تو هم خیلی خوبه! تبادل لینک هم میکنم !!!![قلب]