هر کجا دل رو کند ، آخر بیاید سوی او قبله ی دلها کجا باشد ، به غیر از کوی او

هر کجا دل رو کند ، آخر بیاید سوی او
قبله ی دلها کجا باشد ، به غیر از کوی او

/ 2 نظر / 118 بازدید
سام

سلام به من هم سر بزن لینک زیرم ببین و نظر بده http://jbums.ir/2014/05/iron/ شاید بعد از دیدن این مطلب شما هم به مابپیوندید و زنگ بزنید 162 جلوی پخش این اراجیف رو بگیرید

املی

سلام به من سر بزنم از وبت خوشم اومده .اگه مایل بودی تا لینک کنیم همو ...بگو با چه امی لینک کنمو منو با اسم املی زارا فنجولک لینک کن